สารชีวภาพจากธรรมชาติ ไบโอแพล้นท์ วิตต้านาโน สารเพิ่มผลผลิต ทำเกษตรปลอดสารพิษ

ข่าวสารร้านค้า
ซีอาร์วันไบโอแพล้นท์
       จำหน่าย สารสกัดชีวภาพ ฮอร์โมนพืช สมุนไพรไล่แมลง ไคโตซานสำหรับพืช-สัตว์ รับผลิตไคโตซานคุณภาพสูงเห็นผลภายใน 7 วัน สำหรับท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์เอง เราเสนอขายในราคาส่ง พร้อมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการพิมพ์ฉลากสินค้าฟรี   

       ใน โลกปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทำให้ การลงทุนสูง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปี ไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นมีผลทำให้เกษตรกรขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัวเกษตรกร เราจึงเห็นด้วยกับแนวทางการทำเกษตรปลอดสารพิษด้วยสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพ จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เรามีวัตถุประสงค์ที่จะนำเปลือกกุ้ง เปลือกปู แกนหมึก มาใช้ในการผลิตสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพ ที่รู้จักกันในนาม ไคติน ไคโตซาน ซึ่งในปัจจุบันสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพเหล่านี้ได้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม อาทิเช่น การผลิตกระดาษ การบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมสิ่งทอ และใช้เป็นสารบำรุงสำหรับพืชและสัตว์ เป็นต้น 

       ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ ทั้งในรูปของยา อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และวัสดุที่ใช้ในการแพทย์เป็นต้น รวมถึงยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงคุณประโยชน์และการนำไปใช้จาก ทีมนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติ 

       ในด้านกระบวนการผลิต เรามีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าให้ได้ตรงตามมาตราฐานและความต้องการ ของลูกค้า ทำให้คุณสามารถเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า ซีอาร์วันไบโอแพล้นท์ ได้อย่างมั่นใจ 

       เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัตถุดิบที่ได้มาจากอุตสาหกรรมแปร รูปอาหารทะเลแช่แข็ง มาผลิตจนได้เป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพ ไคติน ไคโตซาน ซึ่งสามารถนำกลับมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

ค้นหา
Copyright © 2019 cr1bioplus.bangkoksync.com. All rights reserved. Powered by http://cr1bioplus.bangkoksync.com